Electer
Automatismes · Manteniments · Muntatges industrials
Electer: empresa situada en l'àmbit territorial de la província de Girona, tenint la seu principal a Anglès, comarca de la Selva. La principal activitat és el disseny i desenvolupament de projectes d'instal·lacions, i el seu corresponent manteniment, tant en l'àmbit industrial com particular.


L'equip humà que conforma ELECTER, és altament professional i amb àmplia experiència. A més a més apostem per una formació continuada i el reciclatge dels nostres treballadors, en funció de les necessitats dels nostres clients i seguir sent competitius en el mercat.


Disposem d'una estructura que ens permet ser dinàmics i flexibles amb els nostres clients. D'aquesta forma atenem les necessitats i exigències dels nostres clients, en temps real i de forma personalitzada com individual. Durant la posta en marxa de les instal·lacions i/o equipament es realitza una formació als tècnics i operadors responsables de la utilització dels mateixos, per tal de garantir el correcte ús, i aixi garantir la màxima vida útil de les instal·lacions.Les instal·lacions que desenvolupa:
 • Instal·lacions d'electricitat
 • Automatització i domòtica
 • Instal·lacions hidràuliques
 • Instal·lacions d'evacuació
 • Caldeleria
 • Climatització i ventilació
 • Protecció contra incendis (detecció i extinció)
 • Energies renovables
 • Telecomunicacions
 • Instal·lacions de gas
 • Instal·lacions especials (oxigen, aire comprimit, òxid nitros i altres)
 • Reparació i manteniment mecànic de maquinària industrial

Electer
Empresa situada en l'àmbit territorial de la província de Girona

Instal·lacions elèctriques
 • Estacions transformadores MT/BT
 • Quadres de comptatge i protecció
 • Bateries de condensadors
  (per compensar energia reactiva)
 • Commutacions automàtiques
 • Acoplaments
 • Variadors de freqüència
 • Il·luminació interior i exterior
 • Control supervisat
 • Automatismes
 • Plaques fotovoltaiques
 • Proteccions contra sobretensions

Automatització i domòtica
 • Automatització industrial
 • Sistemes de control integrat
 • Domòtica en habitatges

Instal·lacions contra incendis
 • Detecció de CO i CO2
 • Detecció d'incendis, amb sistemes analògics i convencionals
 • Sistemes automàtics i manuals d'extinció d'incendis mitjançant pols, gas o aigua

Instal·lacions hidràuliques
 • Estacions de bombeig
 • Equips de pressió
 • Sistemes de producció d'ACS (aigua calenta sanitària)
 • Instal·lacions AFS (aigua freda sanitària)

Instal·lacions d'evacuació
 • Evacuació de fums
 • Xarxes de sanejament (instal·lacions particulars i en via pública)

Climatització i ventilació
 • Sistemes de climatització amb bomba de calor
 • Sistemes de climatització d'aigua
 • Sistemes de climatització d'aire
 • Sistemes de ventilació forçada
Caldeleria
 • Calderes domèstiques en habitatges
 • Calderes industrials
 • Sistemes de producció de vapor
 • Operadors de calderes

Electer
Altament professional i amb àmplia experiència


C/ Indústria 79 - 17160 Anglès (Girona)
electer@electer.cat
972 422 253

design by Ingrid Hernández